DE
CZ
 
PL
EN
WONDORF

VÝROBA

Hlavní práce s těžbou dřeva se provádí ve studeném ročním období. Zimní les je ten nejlepší – odbornici vědí. Výhod je spousta. Je sušší a pevnější, což znamená kvalitnější. Zimní stromy jsou méně náchylné ke hnilobě – škodlivé mikroorganismy a hmyz za nízkých teplot prostě nepřežívají.


Další výhoda – koncentrace smolných kyselin a éterických olejů je v zimní smůle vyšší, proto má takový materiál lepší antiseptické vlastnosti.

Pro výrobu dřevěných domů se používá různý průměr dříví – od 18 do 80 cm, což záleží na několika faktorech:
  • Klimatické podmínky
  • Časové omezení životnosti stavby
  • Individuální požadavky zákazníků
  • Finanční rozpočet projektů
  • Designové řešení domů

VÝROBA KULATINY

Kulatina je jedním z nejpopulárnějších materiálů pro domy, lázně a jiné stavby ze dřeva.
Důvodem je jeho přirozená krása, šetrnost k životnímu prostředí, relativně nízká cena a maximální napodobení tradičního materiálu pro dům. Společnost WONDORF má vlastní výrobu na kulatiny. Moderní zařízení umožňuje provedení kalibrování s termořezem nebo kompenzační štěrbinou, a opracování antiseptiky.

Technologie výroby

Příprava dřeva
Počáteční práce
Konečné broušení
Ořezávání břeven
Naříznutí
Výroba spojovacích prvků
Opracování
Označení trámu
Příprava dřeva
Příprava dřeva – materiál, který se dostává do výroby, se třídí dle kalibrů (délka, průměr). Potom se dřevo vysušuje ve speciálních komorách.
Počáteční práce
Počáteční práce – břevna se zbavují horní vrstvy (kůry a lýka), na to se používají hrubé frézy. Důležitým ukazatelem kvality je stejný průměr hotových břeven – proto je nutné precizní centrování, které se zajišťuje speciálním strojem.
Konečné broušení
Konečné broušení – opracovaná břevna prochází přes frézy, po kterých dřevo má ideální povrch, je to přesně vyměřený obroušený cylindr. V souvislosti s účelem použití břeven, procházejí přes frézu buď jednou, nebo několikrát přes různé frézy.
Ořezávání břeven
Ořezávání břeven se provádí na speciálním zařízení pro tuto etapu opracování dřeva. Je to důležitá etapa. Ořezávání je nutné pro odhalení skrytých vad dřeva, ale hlavním cílem je opracování břeven dle parametrů z projektové dokumentace a dodržování určitého úhlu řezu.
Naříznutí
Naříznutí je nutné, aby pří výstavbě domu nedocházelo ke vzniku mezer mezi břevny při montáži vertikálních povrchu domu (podélná montážní drážka). Pro zabránění deformace a popraskání dřeva se provádí kompenzační drážka.
Výroba spojovacích prvků
Výroba spojovacích prvků – pro spojení břeven v rozích domu se používají věncové drážky, které se dělají na drážkovacím stroji. Drážku můžou být různé, jejích řezání záleží na účelu použití břeven, dle dokumentace. Kvalita se přísně kontroluje, drobné vady se odstraňují, břevna s velkými vady se odebírají pro následné přepracování.
Opracování
Opracování – hotové vytříděné trámy se opracovávají speciálním antiseptickým přípravkem, který se nanáší buď ručně, nebo se trám ponořuje do nádoby s antiseptickým přípravkem (potom je nutné sušení). Na přání zákazníka se trámy opracovávají žáruvzdorným přípravkem pro odolnost vůči požáru.
Označení trámu
 Označení trámu – dle technických požadavků výroby se nanáší označení na hranu. Označené trámy se uskladňují po hromadách s nezbytečnou ventilaci a ochranou proti deformaci.

VÝROBA PROFILOVANÝCH LUX TRÁMŮ

Profilovaný LUX trám se vyrábí dle nové technologie
Profilovaný LUX trám se vyrábí dle nové technologie, charakterizuje se spolehlivým způsobem fixace suchých trámů ve svislých a vodorovných konstrukcích domu pomoci lišty hoblované do profilu.

Pevné přilehání lišty ke vnitřnímu povrchu drážky zabraňuje pronikání studeného vzduchu přes zeď, a protože trámy se nepokládají na izolační vrstvu a zachovávají teplo v domě, tak tepelná vodivost a stejná jako u lepených trámů – 0,1 W.m-1.K-1. Upevňovací prvky zajišťují stabilitu zdí, a spolehlivý a moderní typ koncového spoje umožňuje instalovat designové elementy ze dřeva jiných barevných odstínů.

Technologie výroby

V průběhu sušení profilovaných LUX trámů se dělají dodatečné průřezy pro rovnoměrné vysoušení, černé vypadávající suky se vyřezávají a vyměňují se na čisté/bílé dřevo přilepením. Průřezy ve dříví se dělají ve tvaru kosočtverce což opakuje tvar pera, které ho zpevňuje do monolitní zdi, takový profil se vyrábí podél obrobku pro předcházení prasknutí trhlin ve dřevu. Aby se nenarušoval výrobní proces, pero se nepřipevňuje, ale vyrábí se dle délky obrobku.

Průřezy ve LUX trámech se dělají se skandinávským hřebenem pro ještě větší spolehlivost, odolnost a životnost stavby. V jakémkoli ročním období zákazník získává hrubou stavbu srubu v ideální kvalitě – profilované VIP trámy se stabilní vlhkosti 17%. To je zajištěné moderním zařízením ve výrobě, přípravou suchých obrobků pro následující zpracování do profilovaných trámů. Výrobky se připravují v zimním období, protože v zimě je vlhkost dřeva 35% a vysušuje se do 17% - trámy se nepráskají po své délce.

VÝROBA PROFILOVÁNÝCH TRÁMŮ

Profilovaný trám je materiálem se čtyřmi hrany, vyřezaný z masivního dřeva, má pera a drážky, díky čemu je zajištěno pevné spojení mezi věnci.
Profilované trámy jsou dneska velmi žádané jako stavební materiál pro výstavbu obytných budov. Většinou se vyrábí z jehličnanů.

Technologie výroby

Příprava dřeva a třídění
Hoblování dřeva
Pero-drážka
Opracování
Příprava dřeva a třídění
Příprava dřeva a třídění. Na této etapě se vybírají zdravé pevné stromy ze zimního lesa.
Hoblování dřeva
Hoblování dřeva – břevno je hoblováno na stroji ze čtyř stran a získává čtyřhranný tvar. Trám může mít buď rovný boční povrch, anebo zakulacený pro větší podobu s masivním dřevem.
Pero-drážka
Po celé délce trámu se vyřezávají podélné drážky, jejích vzhled, šířka a tvar záleží na účelu použití trámu. Tento systém se jmenuje „pero-drážka“, nachází se na opačných stranách, a spojují se při montáži s profily horních a spodních trámů. Profilování podstatně zvyšuje celistvost stavby, zdi nepropouští vlhkost a vzduch.
Opracování
Dle předchozí domluvy je možné opracování antiseptickými a ohnivzdornými přípravky.
Naše společnost vyrábí profilované a obyčejné trámy s přirozenou vlhkosti různých průměrů (150mmХ150mm, 100mmХ150mm, 135mmХ135mm, 90mmХ135mm atd.) s možnosti sušení ve speciálních komorách.

 Toto jsou standardní velikosti, ale máme možnost vyrobit trámy i s jinými průměry.
Dům z profilovaných trámů nevyžaduje další dokončovací práce, má hladké zdí jak zvenku, tak zevnitř.

VÝROBA LEPENÝCH TRÁMŮ

Dobré provozní vlastnosti, vysoká spolehlivost a životnost domů z lepených trámů jsou důvody, proč je to dneska jeden z nejpopulárnějších typů nemovitosti.
Přitom domy z trámů jsou populární nejenom v zemích s chladným podnebím, jako Norsko, Finsko, Německo, země Skandinávie, ale také třeba v zemích Severní Ameriky.

V těchto regionech výstavba domů z trámů je velmi rozšířená, a ve své oblíbenosti už dávno předběhla způsoby výstavby rodinných domů z tradičních materiálů dle naších představ – cihly a betonu. Další velmi důležitou praktickou výhodou domů z lepených trámů je vyloučení procesu hniloby dřeva.

Všechny domy z lepených trámů se vyrábějí na moderních německých strojích. Celý proces výroby domů z lepených trámů je kompletně automatizován, proto zákazník má ve výsledku dům, který splňuje všechny nejvyšší evropské normy.

Technologie výroby

Lepené trámy, na rozdíl od jiných materiálů, je vysoce prvotřídním materiálem. Proto samozřejmě pro výrobu kvalitního lepeného trámu je potřeba striktně dodržovat technologické postupy.
Přijímání a třídění dodávaných surovin 
Sušení dřeva 
Odhalení vad
Ořezávání 
Spojování lamel 
Hoblování lamel
Stlačení (lepení trámů)
Profilování nebo hoblování lepených hranol
Výroba prvků
Prověření oddělením kontroly kvality
Přijímání a třídění dodávaných surovin 
Na této etapě oddělení příjmu dřevěného materiálu kontroluje, jestli surovina splňuje technologické požadavky výroby.  Kvalitní dříví se ukládá do hromad pro přemístění do následující výrobní etapy.
Sušení dřeva 
Na této výrobní etapě hromady materiálu s přirozenou vlhkosti postupují do sušicích komor pro sušení do vlhkosti 12+-2%. Pro sušení dřeva používáme sušící kamery konvektivního typu s objemem naložení do 100 m3 každá. Sušení dřeva probíhá v automatickém režimu dle nastaveného programu pod přísným dohledem našeho technologa. Každý cyklus sušení trvá 7-8 dní v závislosti na ročním období.
Odhalení vad
 Vysušené fošny postupují do cechu. Nejprve se pokládá do 4-stranného stroje pro provedení „odhalení vad“. Na této etapě se provádí první hoblování suché fošny, které vizuálně odhaluje vady, skryté ve fošnách. Ohoblovaní fošny se ukládají do svazku a postupují do následující operace.
Ořezávání 
Na této etapě operátor ořezávacího stroje vyřezává z ohoblované fošny všechny nepřípustné vady. Je to velmi důležitá a odpovědná výrobní etapa, která vyžaduje pozornost: všimnout si všech nepřípustných vad a neodříznout něco zbytečně! Fošny, ze kterých byli odstraněné vady, postupují do další výrobní operace.
Spojování lamel 
Na bezvadné kusy fošen se nanáší speciální lepidlo pro spojení, pevnostní třídy D4 a pak ve speciálním lisu pro spojení se provádí slepení do lepených lamel. Po stlačení se lamely podávají do speciální sběrny, kde probíhá proces usazování po slepení.
Hoblování lamel
 Slepené lamely se podávají do dalšího 4-stranného stroje, který je určen pro hoblování lamel. Tady probíhá proces finálního hoblování lepených lamel před slepením do lepených trámů.
Stlačení (lepení trámů)
 Hoblované lamely se z 4-stranného stroje podávají do stroje pro nanesení lepidla. Z tohoto stroje se lamely s naneseným lepidlem podávají do lisu pro lepení hranol.  Cyklus stlačení trvá 30 minut. Na výstupu z lisu získáváme lepené hranoly, připravené k dalšímu zpracování na různé produkty. 
Profilování nebo hoblování lepených hranol
 Z cechu na výrobu lepených hranolů se hotové výrobky podávají do cechu na výrobu různých prvku z nich.  V závislosti na účelu použití budoucího výrobku, lepené hranoly se buď hoblují nebo profilují. Když je lepený hranol určen pro výrobu trámu, tak se hobluje ze 4 stran.
Výroba prvků (vyřezávání drážek a jiných spojů, vrtání pro kolíky) 
Na této etapě profilovaný nebo hoblovaný hranol postupuje do automatického drážkovacího stroje. Stroj provádí vyřezávání prvků Vašeho budoucího domu dle zadaného strojového souboru.

Na výstupu se na každý výrobek nalepuje etiketa s číslem v souladu s číslem detailu dle projektu. K současné chvíli je náš stroj vybaven nejmodernějším zařízením a umožňuje vyrábět téměř jakékoli nejsložitější prvky vašeho budoucího domova z lepených hranolů. Dostáváte prvky zdí, stropů, trámů, nosníků, krokve, skeletové prvky s precizním oříznutím v podmínkách továrny na nejspolehlivějším a nejkvalitnějším stroji. 

Když se lepené hranoly budou potom používat pro stavbu stěn domu, tak se profiluje.
Prověření oddělením kontroly kvality
 Hotové prvky z lepených hranol postupují do úseku prověření oddělením technické kontroly, kde se provádí vizuální kontrola a prověření prvků před balením. 
Příroda nám dává Příroda nám poskytuje přírodní zdroj, a my používáme technologie ke zlepšení jeho vlastností a prodloužení jeho životnosti. Dřevo, které jsme opracovali, je mnohokrát pevnější než masivní dřevo - jsme si jistí, že budete s jeho kvalitou spokojeni.

GARANCE KVALITY

Záruční povinnosti pro každý projekt.
Při výrobě srubových domů různých typů, od přípravy trámů po finální montáž konstrukce, vždycky
provádíme přísnou kontrolu kvality. Na etapě uzavření smlouvy se zákazníkem dáváme nezbytnou
záruku na hotovou stavbu po dobu 5 let – doba přesně vymezená podle zákonu.

Při výběru naši společnosti pro výrobu srubových domů různých typů získáváte:

Garance kvality dřeva;
Průhledný fixní rozpočet
Precizní zpracování trámů, drážek, per a záhybů
Individuální přístup ke každému zákazníkovi;
Detailně vypracované standardní nebo individuální výkresy
Odolný a bezpečný dům v unikátním moderním stylu
Společnost Wondorf
Společnost Wondorf navrhuje a vyrábí dřevěné domy z ekologicky nezávadných surovin, používá moderní technologie zpracování a aplikuje moderní postupy pro realizace složitých architekturních projektů.

Hlavní prioritou společnosti Wondorf

Hlavní prioritou společnosti Wondorf je spokojený zákazník, proto vždycky náležitě splňujeme naše smluvní povinnosti a velmi striktně dodržujeme stavební normy, pravidla a tradice stavení dřevěných domů, proto naše záruky nejsou jen slova, ale prvotřídní kvalita na všech výrobních etapách.